Disable Preloader

Usluge

Studijski odjel
Informator: Ljiljana Budja
e-mail: pkic@bj.t-com.hr
Tel: 043/331-592

Međuknjižnična posudba je sastavni dio knjižničnih korisničkih usluga. Podrazumijeva postupak kojim jedna knjižnica na zahtjev svojih korisnika pribavlja od druge knjižnice onu knjižnu građu, koju nema u svojem fondu. Međuknjižnična posudba naplaćuje se prema stvarno nastalim troškovima. Dospijeće knjiga/fotokopije članaka je 3-7 dana.

Kako podnijeti zahtjev za međuknjižničnu posudbu?
  • osobnim dolaskom u knjižnicu
  • elektroničkom poštom

Knjige se posuđuju na onoliko dana koliko odredi matična knjižnica iz koje se posuđuju, a kopije članaka ostaju u trajnom vlasništvu korisnika i naplaćuju se prema stvarno nastalim troškovima.

Preuzimanje: MKP-obrazac
scroll to top