Disable Preloader

Preporučujemo

Preporuke za RUJAN 2021.


1. Sve ti se vrati / B. Duke 2. Dok imamo lica / C. S. Lewis 3. Alka 75: kuharica u ravnoteži / D. Jelenski, Š. Sušić 4. Žena koja je slikala kanom / A. Joshi 5. Povratak učitelja plesa / H. Mankell 6. Ela spasiteljica pčela / C. Jacob 7. Ljubav na drugi pogled / M. Cmuk 8. Princ brojeva / K. Huseinović 9. Rat lajkova: kad društvene mreže postanu oružje / P.W. Singer 10. Bajke o robotima / S. Lem
Godina čitanja
scroll to top