Disable Preloader

Usluge

 • članarina: 60,00kn
 • studentska članarina od 1.6. do 1.10.: 20,00kn
 • jednokratna (turistička) iskaznica: 20,00kn
 • izdavanje nove iskaznice: 5,00kn
 • ispis A4 c/b: 1,00kn
 • ispis A4 u boji: 2,00kn
 • skeniranje po stranici: 3,00kn
 • 1 sat korištenja računala (za članove): 3,00kn
 • 1 sat korištenja računala (za nečlanove): 5,00kn
 • 1/2 sata korištenja Nintenda Wii: 5,00kn
 • 2 sata korištenja višenamjenske dvorane: 400,00kn
 • 2 sata korištenja višenamjenske dvorane (uz opremu): 600,00kn
 • korištenje igraonice srijedom i četvrtkom sat vremena 5,00 kn
 • rezervacija knjige: 5,00kn
 • dopunska knjiga: 5,00kn

Međuknjižnična posudba prema stvarno nastalim troškovima.Najviše se mogu posuditi 2 knjige i 1 medij ili 2 medija i 1 knjiga na 15 dana.Lektira i literatura na Studijskom odjelu posuđuju se samo na 15 dana.
 • zakasnina po danu i knjizi: 1,00kn

U slučaju gubitka ili oštećenja građe korisnik je dužan u roku od 30 dana nabaviti isti naslov, ako to nije u mogućnosti tada plaća nadoknadu u iznosu od 70,00 kn.Produženje knjiga moguće je samo dva puta, a multimedija jedanput.
scroll to top