Disable Preloader

Virtualna šetnjaKnjižnica raspolaže sa 770 m² prostora i time zadovoljava propisane standarde za narodne knjižnice u RH. Knjižnica ima 602 m² radnog prostora za korisnike s 50 sjedećih mjesta.

Preuređenjem nakon 03. 04. 2007. g. dobila je sve adekvatne odjele koji su opremljeni novim namještajem i novom tehnologijom pa kao takva idealno odgovara Standardima važećima za knjižničarsku struku. Kako bi knjižnica pratila najnovije tehnološke trendove potrebno je konstantno ulagati u opremu.

Za korisnike Knjižnica je prosječno tjedno otvorena oko 40 sati. Knjižnica je ugodno mjesto za rad, učenje i korisno provođenje slobodnoga vremena.

Svoju djelatnost i funkciju Knjižnica obavlja kroz sljedeće odjele i službe:
 • Odjel za odrasle
 • Dječji odjel
 • Studijski odjel
 • Središnja knjižnica za češku manjinu u RH
 • Ravnateljstvo
 • Administrativno - računovodstvena služba i
 • Tehnička služba

Polazeći od zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju knjižničarsku djelatnost Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar provodi sljedeće:
 • stručni poslovi:
  – nabavljanje knjižne građe za Dječji odjel, Odjel za odrasle, Studijski odjel i Središnju knjižnicu za češku manjinu u RH
  – nabavljanje multimedije za Dječji odjel, Odjel za odrasle, Studijski odjel i Središnju knjižnicu za češku manjinu u RH
  – nabavljanje igračaka i ostalih didaktičkih pomagala za Dječju igraonicu
  – nabavljanje periodike (časopise, novine) za sve uzraste korisnika
  – obrađivanje (računalno) knjižnične građe, zaštita i davanje na korištenje knjižnične građe
  – izrađivanje biltena, kataloga, bibliografija i dr. informacijskih pomagala
  – sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
  – vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
  – razvijanje informacijsko-referalne službe i međuknjižnične posudbe
  – obavljanje godišnjeg otpisa na kraju kalendarske godine, ali i prema potrebi tijekom godine
 • razvijanje programa Središnje knjižnice za češku manjinu u RH
 • prezentiranje svoga rada na stručnim skupovima od nacionalnoga značaja
 • sudjelovanje u radu Hrvatskog knjižničarskog društva
 • lobiranje u zajednici za razvoj Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar
 • kontinuirano ažuriranje internetske stranice Knjižnice (www.knjiznica-daruvar.hr i stranica na Facebooku)
 • pripremanje i vođenje kulturnih večeri, tribina, predavanja…, a za djecu pričaonica, glazbenih radionica, likovnih radionica, filmskih projekcija i sl., radionica i igraonica za djecu svih uzrasta
 • razvijanje suradnje sa sestrinskom knjižnicom u Češkom Tešinu
 • kontinuirano oglašavanje u svim medijima
 • sudjelovanje u svim glavnim kulturnim događajima u gradu Daruvaru
 • poticanje korištenja knjižnične građe i informacija
 • surađivanje s odgojno- obrazovnim ustanovama, kulturnim i informativnim ustanovama, gospodarskim tvrtkama te udrugama i medijima

Virtualnu šetnju izradio Predrag Uskoković (http://daruvarski-portfolio.net).
Godina čitanja
scroll to top