Disable Preloader

Preporučujemo

Preporuke za SVIBANJ 2021.


1. Brze i jednostavne slastice / A. Balossi, P. Mosca 2. Daruvarski Židovi iz rukopisa Ezre Ukrajnčika / Đ. Vidmarović, V. Herout 3. Ikone: neustrašive žene koje su promijenile Hrvatsku / R. Kugli 4. Luka i roditeljska svađa / S. Polak 5. Stranci / C. Pavone 6. Bajkarice: junakinje iz narodnih predaja cijelog svijeta / sakupile E. Katačić, S. Peregrine 7. Beskonačni svjetovi Albieja Brighta / V. Edge 8. Konferencija ptica: peti roman o domu gospođice Peregrine za čudnovatu djecu /R. Riggs 9. Etika i društvena odgovornost marketinga / A. Lučić 10. Društvo svete Zite / R. Rendell
scroll to top