Izvješće o radu za 2018.

Odluka o prihvaćanju Financijskog za 2018.

Bilješke 1-12 Pučka 2018

SKEN.REF. STRANICA-PUČKA KNJIŽNICA

Financijski izvještaj za 2018.

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i financijskog plana za 2019

Opći dio 2019.

Prihodi 2019.

Rashodi 2019.

Vlastiti izvori 2019.

Odluka Upravnog vijeća o donošenju Finan. plana za 2019.g

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2019.

Program rada za 2019.g_

Odluka Upravnog vijeća o donošenju Rebalansa za 2018.g.

Opći dio Rebalans II

PRIHODI rebalans II

RASHODI rebalans II

Bilješke šestomjesečno izvješće 2018

Šestomjesečno izvješće 2018

Odluka o prihvaćanju šestomjesečnog izvješća 2018

Izvješće o radu za 2017.

Financijsko izvješće za web

Odluka o usvajanju Izvješća za 2017.

bilješke 1-12 pučka 2017

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2018.

Program rada za 2018.g.

rptN3P opći fin. plan 2018-2019-2020

rptP3Pprihodi 2018-2019-2020

rptP3Prashodi 2018-2019-2020

Odluka o usvajanju planova za 2018.

Odluka o usvajanju rebalansa 2017.

Odluka o usvajanju šestomj. 2017.

Šestomjesečno izvješće 2017. Referentna stranica

Program rada za 2017.g. konačna

Odluka usvajanja godiš plana 2017

PRIHODI 2017-2019

RASHODI 2017-2019

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2017. lipanj

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.G. I PROJEKCIJE ZA 2018.G. I 2019.G.

Financijski plan za 2017. -2019. opći dio prva pol. god.

Financijski plan za 2017. prihodi prva pol. god.

Financijski plan za 2017. rashodi prva pol. god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2017. za prvu polovicu god.

Odluka usvajanja god izvješća 2016

Financijsko izvješće 2016. referentna stranica

Izvješće o radu za 2016..doc 1

Odluka ousvajanju šestomjesečnog izvješća proračuna za 2016.

Odluka Upravnog vijeća o donošenju Rebalansa za 2016.g.