Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar u tekućoj godini proslavlja 70 godina od svoga osnutka te Vas pozivamo da nam donirate knjige, fotografije, razglednice, novine ili časopise za Zavičajnu zbirku i na taj način pomognete očuvanju povijesti i kulture našega kraja.

Građa za Zavičajnu zbirku prikupljat će se tijekom cijele 2018. godine na Studijskom odjelu.

Zahvaljujemo se na suradnji!

*Knjižnica NEĆE primiti građu ukoliko je već posjeduje ili je građa trošna, dotrajala ili čuvana u nepovoljnim uvjetima (prema Pravilniku o zaštiti knjižnične građe: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_52_1001.html)