Mjesto održavanja: Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar 19.05.2023.
Organizator
: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za čitanje, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar


Suorganizator: Sekcija za narodne knjižnice


Razvijena kultura čitanja podrazumijeva visoku razinu (čitalačke) pismenosti, a visoka razina pismenosti nužan je preduvjet svakog napretka - ekonomskog, socijalnog, kulturnog i osobnog. Stupanj razvijenosti nekoga društva u izravnoj je vezi s razvijenošću kulture čitanja upravo zbog njezinih dugoročnih i dalekosežnih implikacija na sve segmente društva.


Svrha je ovoga Okruglog stola, s uporištem u Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja, interdisciplinarnim pristupom osnažiti razvojne potencijale manjih mjesta i gradova.Sagledavanjem kulture čitanja u širem kontekstu nastoji se potaknuti knjižničar(k)e, osnivače knjižnica i donositelje odluka na promišljanje aktivnosti poticanja čitanja s novog motrišta te na ulaganje dodatnih intelektualnih i materijalnih resursa u inovativne kulturne programe u malim sredinama, ostvarene u suradnji s lokalnom zajednicom, što bi u konačnici moglo doprinijeti njihovu kulturnom, društvenom i ekonomskom razvitku i, ako se dosljedno provede, dovesti do promjene paradigme na nacionalnoj razini.


Želimo upozoriti na to da knjižnice nisu izolirana mjesta, odvojena od stvarnog života i s njime povezanih društvenih tokova te da razvijena kultura čitanja nije i ne smije biti povlastica stanovnika velikih gradova i sredina.


Stoga Komisija za čitanje u suradnji sa Sekcijom za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva te Pučkom knjižnicom i čitaonicom Daruvar organizira 2. Okrugli stol o potencijalima razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja.


 


Knjižničari će razmijeniti iskustva te sudjelovati u posebno osmišljenim radionicama i educirati se o načinima na koje knjižnice u manjim mjestima, upravo poticanjem svih oblika pismenosti i promicanjem kulture čitanja, mogu doprinijeti decentralizaciji kulturnih politika, potpunijem razumijevanju vlastitoga kulturnog identiteta, povezivanju s kreativnim industrijama i turizmom te promicanju čitanja kao društvene vrijednosti izgrađene na zdravim temeljima


Program:PREDAVANJA:


1.    Romana Horvat: Mogu li izazovi i prilike male knjižnice u maloj sredini odgovoriti na izazove i prilike većih knjižnica u većim sredinama?


 


2.    Dr. sc. Martina Hranj: Poslovno pripovijedanje za knjižničare u malim mjestima ili zašto knjižničari imaju supermoći


 


3.    Iva Silla: Zbogom šutljivoj knjižnici


 


RADIONICE:1. Martina Ferenčić: Marketing 101 za knjižničar(k)e
2. Kruno Lokotar: Grad kao biblioteka - Književnost kao brend


 


PRIMJERI DOBRE PRAKSE ili Creative madness session:


MOTO POSTERA: Mala mjesta – velike ideje
                               Budi od riječi – čitaj!
TEMA POSTERA: Naša literarna priča


ZADATAK: E-posterom te efektnim i jezgrovitim nastupom uživo predstaviti pojedino mjesto/grad/regiju kroz njihove spisateljice, pisce i ilustratore, njihova književna djela i likove, odnosno iz njihova književnog opusa i ostavštine kreirati „kulturni proizvod“ kojim će knjižničari predstaviti svoj grad/mjesto/regiju s namjerom da ga u perspektivi uključe u lokalnu turističku ponudu.


Okrugli stol održava se uz potporu Ministarstva kulture i medija RH.Partneri: Turistička zajednica Daruvar—Papuk
               Jednota — novinsko-izdavačka ustanova Daruvar


               Planetopija

" /> novost - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar

AKTUALNO

Pročitajte

Mjesto održavanja: Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar 19.05.2023.
Organizator
: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za čitanje, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar


Suorganizator: Sekcija za narodne knjižnice


Razvijena kultura čitanja podrazumijeva visoku razinu (čitalačke) pismenosti, a visoka razina pismenosti nužan je preduvjet svakog napretka - ekonomskog, socijalnog, kulturnog i osobnog. Stupanj razvijenosti nekoga društva u izravnoj je vezi s razvijenošću kulture čitanja upravo zbog njezinih dugoročnih i dalekosežnih implikacija na sve segmente društva.


Svrha je ovoga Okruglog stola, s uporištem u Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja, interdisciplinarnim pristupom osnažiti razvojne potencijale manjih mjesta i gradova.Sagledavanjem kulture čitanja u širem kontekstu nastoji se potaknuti knjižničar(k)e, osnivače knjižnica i donositelje odluka na promišljanje aktivnosti poticanja čitanja s novog motrišta te na ulaganje dodatnih intelektualnih i materijalnih resursa u inovativne kulturne programe u malim sredinama, ostvarene u suradnji s lokalnom zajednicom, što bi u konačnici moglo doprinijeti njihovu kulturnom, društvenom i ekonomskom razvitku i, ako se dosljedno provede, dovesti do promjene paradigme na nacionalnoj razini.


Želimo upozoriti na to da knjižnice nisu izolirana mjesta, odvojena od stvarnog života i s njime povezanih društvenih tokova te da razvijena kultura čitanja nije i ne smije biti povlastica stanovnika velikih gradova i sredina.


Stoga Komisija za čitanje u suradnji sa Sekcijom za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva te Pučkom knjižnicom i čitaonicom Daruvar organizira 2. Okrugli stol o potencijalima razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja.


 


Knjižničari će razmijeniti iskustva te sudjelovati u posebno osmišljenim radionicama i educirati se o načinima na koje knjižnice u manjim mjestima, upravo poticanjem svih oblika pismenosti i promicanjem kulture čitanja, mogu doprinijeti decentralizaciji kulturnih politika, potpunijem razumijevanju vlastitoga kulturnog identiteta, povezivanju s kreativnim industrijama i turizmom te promicanju čitanja kao društvene vrijednosti izgrađene na zdravim temeljima


Program:PREDAVANJA:


1.    Romana Horvat: Mogu li izazovi i prilike male knjižnice u maloj sredini odgovoriti na izazove i prilike većih knjižnica u većim sredinama?


 


2.    Dr. sc. Martina Hranj: Poslovno pripovijedanje za knjižničare u malim mjestima ili zašto knjižničari imaju supermoći


 


3.    Iva Silla: Zbogom šutljivoj knjižnici


 


RADIONICE:1. Martina Ferenčić: Marketing 101 za knjižničar(k)e
2. Kruno Lokotar: Grad kao biblioteka - Književnost kao brend


 


PRIMJERI DOBRE PRAKSE ili Creative madness session:


MOTO POSTERA: Mala mjesta – velike ideje
                               Budi od riječi – čitaj!
TEMA POSTERA: Naša literarna priča


ZADATAK: E-posterom te efektnim i jezgrovitim nastupom uživo predstaviti pojedino mjesto/grad/regiju kroz njihove spisateljice, pisce i ilustratore, njihova književna djela i likove, odnosno iz njihova književnog opusa i ostavštine kreirati „kulturni proizvod“ kojim će knjižničari predstaviti svoj grad/mjesto/regiju s namjerom da ga u perspektivi uključe u lokalnu turističku ponudu.


Okrugli stol održava se uz potporu Ministarstva kulture i medija RH.Partneri: Turistička zajednica Daruvar—Papuk
               Jednota — novinsko-izdavačka ustanova Daruvar


               PlanetopijaNatrag
scroll to top